95 kết quả

Máy lột gáo dừa

Ngày đăng: 05/03/2015
457 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Mang cả cổ máy lên cây dừa

Ngày đăng: 05/03/2015
464 lượt xem
Thời lượng:00:02:36

Phong cách lấy nước dừa bá đạo

Ngày đăng: 05/03/2015
474 lượt xem
Thời lượng:00:00:39

Sụp lỡ quá nhanh quá nguy hiểm

Ngày đăng: 04/03/2015
465 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Bắt được mẻ cá lớn

Ngày đăng: 28/02/2015
413 lượt xem
Thời lượng:00:12:46

Bắt rắn biển cực độc bằng tay không ở Việt Nam lên báo tạp chí Mỹ

Ngày đăng: 28/02/2015
452 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Dạy con: Children see - Children do

Ngày đăng: 27/02/2015
387 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Món quà đặc biệt

Ngày đăng: 25/02/2015
416 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Cảm động: Người tốt

Ngày đăng: 25/02/2015
384 lượt xem
Thời lượng:00:03:6

Cảm động: Tình mẹ

Ngày đăng: 25/02/2015
397 lượt xem
Thời lượng:00:04:26

Tai nạn chết người khi chơi đu quay

Ngày đăng: 23/02/2015
398 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Tai nạn kinh hoàng: Xe tải bị 2 tàu hỏa đâm...banh xác

Ngày đăng: 23/02/2015
429 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Buôn lậu kiểu này thánh nào bắt cho được

Ngày đăng: 23/02/2015
396 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Đốt pháo số lượng khủng

Ngày đăng: 23/02/2015
396 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Những cách nhổ răng siêu bá đạo

Ngày đăng: 23/02/2015
403 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Máy trèo cây dừa siêu bá đạo

Ngày đăng: 23/02/2015
434 lượt xem
Thời lượng:00:02:41

Máy Vặt lông gà chỉ trong 14 giây

Ngày đăng: 23/02/2015
380 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Máy bào vỏ khoai mì

Ngày đăng: 23/02/2015
415 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Công nghệ đốn hạ gỗ thông tại Lâm Đồng

Ngày đăng: 23/02/2015
413 lượt xem
Thời lượng:00:01:25

Công nghệ thu hoạch chuối

Ngày đăng: 23/02/2015
394 lượt xem
Thời lượng:00:05:13
 Trang 3 / 5 « 1  2  3  4  5 »
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.