95 kết quả

Thu hoạch ngô bằng Máy nông nghiệp bá đạo

Ngày đăng: 23/02/2015
403 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Cận cảnh máy nghiền xe

Ngày đăng: 23/02/2015
397 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Bus 44: 13 người tử nạn do sống quá vô tâm

Ngày đăng: 23/02/2015
433 lượt xem
Thời lượng:00:11:33

"Voi đi bộ" Màn diễu binh siêu độc đáo của Không quân Mỹ F-16 C-130...

Ngày đăng: 22/02/2015
421 lượt xem
Thời lượng:00:01:0

Sập cầu

Ngày đăng: 18/02/2015
425 lượt xem
Thời lượng:00:00:13

Sức mạnh của điện cao thế

Ngày đăng: 18/02/2015
420 lượt xem
Thời lượng:00:10:9

Điện cao thế phóng ...xịt xịt

Ngày đăng: 18/02/2015
407 lượt xem
Thời lượng:00:01:46

Nội soi ung thư dạ dày

Ngày đăng: 14/02/2015
401 lượt xem
Thời lượng:00:03:39

Nhiễm trùng mũ ở mông

Ngày đăng: 14/02/2015
413 lượt xem
Thời lượng:00:03:45

Lấy cao răng

Ngày đăng: 14/02/2015
426 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Nội sôi gắp dòi t rong lỗ mũi

Ngày đăng: 14/02/2015
432 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Súng 6 nòng bắn "dây thun"

Ngày đăng: 14/02/2015
411 lượt xem
Thời lượng:00:03:40

Cách chữa hôi nách mới nhất

Ngày đăng: 13/02/2015
391 lượt xem
Thời lượng:00:01:0

Chuyện lạ Vẽ tranh rồng uốn lượn chỉ bằng một nét

Ngày đăng: 13/02/2015
415 lượt xem
Thời lượng:00:04:46

Phá hoại

Ngày đăng: 12/02/2015
443 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Đua xe trên đường đèo nguy hiểm

Ngày đăng: 12/02/2015
428 lượt xem
Thời lượng:00:02:16

Cắt bao quy đầu ...phiên bản Châu Phi

Ngày đăng: 11/02/2015
410 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Man vs Wild: Ăn sâu gỗ khổng lồ

Ngày đăng: 11/02/2015
478 lượt xem
Thời lượng:00:01:44

Đừng nhờn với người có võ

Ngày đăng: 10/02/2015
413 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Bà Lão đánh 1 bọn cướp

Ngày đăng: 10/02/2015
386 lượt xem
Thời lượng:00:00:00
 Trang 4 / 5 « 1  2  3  4  5 »
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.