95 kết quả

Làm trọng tài phải có võ công cao cường mới được

Ngày đăng: 10/02/2015
429 lượt xem
Thời lượng:00:00:39

HK: Hoàng Tử Bánh Trứng (Châu Tinh Trì)

Ngày đăng: 09/02/2015
948 lượt xem
Thời lượng:01:39:40

Lốp xe nổ hất văng người lên không trung

Ngày đăng: 09/02/2015
434 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Video quay chậm cảnh nổ lốp ô tô

Ngày đăng: 09/02/2015
382 lượt xem
Thời lượng:00:01:8

Kinh hoàng lốp ô tô nổ thổi bay người

Ngày đăng: 09/02/2015
435 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

An-124 nuốt gọn xe nặng hơn 86 tấn

Ngày đăng: 09/02/2015
415 lượt xem
Thời lượng:00:02:52

Xe siêu trường vận chuyển máy

Ngày đăng: 09/02/2015
400 lượt xem
Thời lượng:00:03:20

Siêu tải

Ngày đăng: 09/02/2015
423 lượt xem
Thời lượng:00:09:4

Xe hơi dài nhất thế giới

Ngày đăng: 09/02/2015
414 lượt xem
Thời lượng:00:03:2

Chìm tàu Rena gần New Ziland

Ngày đăng: 09/02/2015
409 lượt xem
Thời lượng:00:01:9

Bị tiêu chảy

Ngày đăng: 08/02/2015
419 lượt xem
Thời lượng:00:00:17

Vẽ tranh khỏa thân

Ngày đăng: 08/02/2015
421 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Đi trên mặt nước

Ngày đăng: 08/02/2015
418 lượt xem
Thời lượng:00:04:14

Người khỉ ở Ấn Độ

Ngày đăng: 08/02/2015
382 lượt xem
Thời lượng:00:02:1

Quảng cáo bia (After dark)

Ngày đăng: 08/02/2015
380 lượt xem
Thời lượng:00:01:51
 Trang 5 / 5 « 1  2  3  4  5 
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.