CÔNG TY DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN LỘC NHÀ

 

Trụ sở chính: 31 Ỷ Lan, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TPHCM (A.Linh: 0917.86.1739 - C.Nhân: 0918.550626)

 

Chi nhánh 1: 12 Ngụy Như Kontum, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TPHCM (A.Nhựt: 0913.778178)

 

Chi nhánh 2: 002 Lô D chung cư Gò Dầu, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, TPCHM (A.Khang: 0913101438)

 

Chi nhánh 3: 90 Bàu Cát 3, P.14, Q.Tân Bình, TPHCM (A.Nhật: 0908244387)

 

Chi nhánh 4: 34 Miếu Bình Đông, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TPHCM (A.Bá: 0918.781228)

Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.