79 kết quả

Lợn ăn thịt Quái Vật Sát Thủ thời tiền sử - Thuyết minh

Ngày đăng: 26/01/2016
256 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Những Cuộc Chiến Tàn Khốc Giữa Các Loài Tiền Sử

Ngày đăng: 11/11/2015
310 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Thế Giới Động Vật Tiền Sử - Một Thời Bá Chủ Của Hổ Răng Kiếm

Ngày đăng: 11/11/2015
285 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Hai chú gấu trúc vật nhau với nhân viên vườn thú

Ngày đăng: 01/11/2015
322 lượt xem
Thời lượng:00:02:57

Chú chó biết nói tiếng trẻ con

Ngày đăng: 01/11/2015
334 lượt xem
Thời lượng:00:00:7

Phá tổ kiến khổng lồ gây ngạc nhiên

Ngày đăng: 30/10/2015
325 lượt xem
Thời lượng:00:03:16

Chó đánh lộn

Ngày đăng: 30/10/2015
326 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Xung đột 2 băng nhóm chó

Ngày đăng: 30/10/2015
285 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

2 chó nhà giêt chó Sói

Ngày đăng: 30/10/2015
321 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Chó chăn cừu giết 2 con Sói

Ngày đăng: 30/10/2015
341 lượt xem
Thời lượng:00:04:33

Sát thủ thực sự Pitbull Vs Sói (wolf)

Ngày đăng: 30/10/2015
428 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Cuộc chiến kinh hoàng Ngao Tây Tạng (Tibetan Mastiff)VS Dogo - Kênh Giải Trí Đặc Sắc

Ngày đăng: 30/10/2015
333 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Chú chó pitbull 80kg đáng yêu nhất - Đắt nhất thế giới

Ngày đăng: 30/10/2015
330 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Man vs Lions. Maasai Men Stealing Lion's Food Without a Fight

Ngày đăng: 28/10/2015
318 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Búfalo Hace Algo Inusual

Ngày đăng: 28/10/2015
333 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

León vs Leopardo - 2015

Ngày đăng: 28/10/2015
346 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Cách bắt con sá sùng

Ngày đăng: 15/10/2015
306 lượt xem
Thời lượng:00:02:47

Câu cá trong lòng đất - không thể tin nổi

Ngày đăng: 14/10/2015
315 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Cận cảnh xem đà điểu đẻ trứng khổng lồ

Ngày đăng: 14/10/2015
315 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Ốc vòi voi trên bờ biển Discovery Bay

Ngày đăng: 12/10/2015
304 lượt xem
Thời lượng:00:04:19
 Trang 1 / 4  1  2  3  4 »
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.