270 kết quả

Võ Đài Đẫm Máu - hay nhất 2017

Ngày đăng: 24/08/2017
120 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

WORLD WAR Z [2013] Scene: After the Crash.

Ngày đăng: 31/01/2016
315 lượt xem
Thời lượng:00:02:9

WorldWar Z-Plane Scene(HD)

Ngày đăng: 31/01/2016
341 lượt xem
Thời lượng:00:05:1

WorldWar Z-Jerusalem Scene Part 2(HD)

Ngày đăng: 31/01/2016
324 lượt xem
Thời lượng:00:03:18

WorldWar Z-Jerusalem Scene Part 1(HD)

Ngày đăng: 31/01/2016
334 lượt xem
Thời lượng:00:06:41

Châu Tinh Trì tập đóng Phim

Ngày đăng: 26/01/2016
310 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Thung lũng tử thần 2015

Ngày đăng: 26/01/2016
261 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Ngã rẻ tử thần 1

Ngày đăng: 26/01/2016
248 lượt xem
Thời lượng:01:24:15

Cuộc chiến quái vật

Ngày đăng: 26/01/2016
242 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Sát Thủ Gợi Tình 2014

Ngày đăng: 26/01/2016
248 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Phim Nàng natalie 2010

Ngày đăng: 26/01/2016
247 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Đổi vợ - Thuyết minh

Ngày đăng: 26/01/2016
249 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Bác Sĩ Thẩm Mỹ 2015

Ngày đăng: 26/01/2016
233 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Khi Tôi 19 - 2015

Ngày đăng: 26/01/2016
217 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Bí Mật Dục Vọng

Ngày đăng: 26/01/2016
238 lượt xem
Thời lượng:01:39:26

Thay Mặt Mê Tình

Ngày đăng: 26/01/2016
239 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Phim Ngắn Hài Hước: Cô Nàng Xấu Xí

Ngày đăng: 26/01/2016
258 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Phim BOM TẤN Full HD Thách Thức Mọi Nhà Tù

Ngày đăng: 26/01/2016
302 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Xem Phim Nhà Giam Địa Ngục full HD

Ngày đăng: 26/01/2016
240 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Tây Du Ký Lạ Truyện FULL HD Thuyết Minh

Ngày đăng: 26/01/2016
260 lượt xem
Thời lượng:00:00:00
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.