130 kết quả

Sa Mưa Giông - Hoài Lâm con Hoài Linh

Ngày đăng: 31/01/2016
350 lượt xem
Thời lượng:00:04:46

Ca cổ: Người tình trên chiến trận _Hồng Hạnh & Duy Sơn

Ngày đăng: 30/01/2016
295 lượt xem
Thời lượng:00:06:5

Ca cổ: Trích Đoạn Bên Cầu Dệt Lựa - Tuấn Hải

Ngày đăng: 30/01/2016
325 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Ca cổ:Cam Hong Chiều nước lũ - Tuấn Hải và Cẩm Hồng

Ngày đăng: 30/01/2016
291 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Ca cổ: Trích đoạn Hàn Mạc Tử - Tuấn Hải

Ngày đăng: 30/01/2016
306 lượt xem
Thời lượng:00:05:26

Ca cổ: Trích đoạn vụ án Mã Ngưu - Tuấn Hải

Ngày đăng: 30/01/2016
284 lượt xem
Thời lượng:00:05:18

Tiếng trống Mê Linh - Thế Phương cùng bạn

Ngày đăng: 30/01/2016
326 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Ca cổ - Thế Phương, Mai Sơn Lâm cùng nhóm bạn

Ngày đăng: 30/01/2016
333 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Mày lấy vợ tao - Thế Phương

Ngày đăng: 30/01/2016
302 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Đêm buồn tỉnh lẻ - Vinny Nguyen

Ngày đăng: 28/01/2016
274 lượt xem
Thời lượng:00:05:53

Lời tình viết vội - Guitar Vinny Nguyễn

Ngày đăng: 28/01/2016
329 lượt xem
Thời lượng:00:06:12

Adele - Someone Like You

Ngày đăng: 17/12/2015
273 lượt xem
Thời lượng:00:04:45

Quynh Anh & Marc Lavoine - J'espère

Ngày đăng: 17/12/2015
298 lượt xem
Thời lượng:00:04:20

Hello Vietnam Sub Vietnamese English - Quỳnh Valentine

Ngày đăng: 17/12/2015
296 lượt xem
Thời lượng:00:03:52

I Will Always Love You - The Voice Kids Germany 2013

Ngày đăng: 17/12/2015
284 lượt xem
Thời lượng:00:00:00

Tito & Tarantula - After dark by Arzhanova Christina

Ngày đăng: 12/12/2015
262 lượt xem
Thời lượng:00:02:24

How to play - Tito & Tarantula - After Dark

Ngày đăng: 12/12/2015
281 lượt xem
Thời lượng:00:04:23

Tito & Tarantula - Monsters

Ngày đăng: 12/12/2015
284 lượt xem
Thời lượng:00:03:35

Tito and Tarantula After Dark Snakedance

Ngày đăng: 12/12/2015
312 lượt xem
Thời lượng:00:04:10
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.