Adele - Someone Like You

281

Lời tình viết vội - Guitar Vinny Nguyễn

336 lượt xem
28/01/2016
00:06:12

Đêm buồn tỉnh lẻ - Vinny Nguyen

279 lượt xem
28/01/2016
00:05:53

Mày lấy vợ tao - Thế Phương

307 lượt xem
30/01/2016
00:00:00

Ca cổ - Thế Phương, Mai Sơn Lâm cùng nhóm bạn

345 lượt xem
30/01/2016
00:00:00

Tiếng trống Mê Linh - Thế Phương cùng bạn

331 lượt xem
30/01/2016
00:00:00

Ca cổ: Trích đoạn vụ án Mã Ngưu - Tuấn Hải

292 lượt xem
30/01/2016
00:05:18

Ca cổ: Trích đoạn Hàn Mạc Tử - Tuấn Hải

312 lượt xem
30/01/2016
00:05:26

Sa Mưa Giông - Hoài Lâm con Hoài Linh

357 lượt xem
31/01/2016
00:04:46

Quynh Anh & Marc Lavoine - J'espère

305 lượt xem
17/12/2015
00:04:20

Hello Vietnam Sub Vietnamese English - Quỳnh Valentine

304 lượt xem
17/12/2015
00:03:52

I Will Always Love You - The Voice Kids Germany 2013

290 lượt xem
17/12/2015
00:00:00

Tito & Tarantula - After dark by Arzhanova Christina

270 lượt xem
12/12/2015
00:02:24

How to play - Tito & Tarantula - After Dark

288 lượt xem
12/12/2015
00:04:23

Tito & Tarantula - Monsters

292 lượt xem
12/12/2015
00:03:35

Tito and Tarantula After Dark Snakedance

318 lượt xem
12/12/2015
00:04:10

Maroon 5 - Moves Like Jagge

291 lượt xem
12/12/2015
00:04:15

Giả Giọng Ca Sĩ Đỉnh Của Đỉnh Thái Sơn

314 lượt xem
12/12/2015
00:00:00
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.