Cách Mà Người Nước Ngoài Họ Bắt Cua

301

Đi câu cá gặp cảnh này sướng thật

295 lượt xem
05/12/2015
00:00:00

Thảm họa sóng thần Nhật Bản - HD Thuyết minh

257 lượt xem
13/01/2016
00:00:00

Hạ gục đối thủ to lớn bằng một cú đấm

310 lượt xem
14/11/2015
00:00:35

Những cao thủ võ lâm ngay giữa đời thường

304 lượt xem
14/11/2015
00:00:00

Gái xinh trượt cầu trượt lộ hàng

307 lượt xem
14/11/2015
00:00:00

Lấy cứt mũi like a boss

300 lượt xem
14/11/2015
00:00:46

Màn khoe vú của em gái!!

315 lượt xem
14/11/2015
00:00:00

Người 3 vú

330 lượt xem
14/11/2015
00:00:00

Ca lấy ráy tai ... khiến người xem nổi da gà!

340 lượt xem
14/11/2015
00:05:15

Cục ráy tai kinh dị

303 lượt xem
14/11/2015
00:02:34

Lấy ráy tai và nấm

304 lượt xem
14/11/2015
00:03:53

Trận chiến cuối cùng - Tập 4

285 lượt xem
09/11/2015
00:28:19
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.