Futsal Vietnam vs iran (1-13)

335

Futsal Thailand vs Uzbekistan (1-3)

329 lượt xem
23/02/2016
00:01:30

Futsal Vietnam VS Thailand 2016 (0-8)

396 lượt xem
23/02/2016
00:01:31

Trọng Tài Chết oan

337 lượt xem
14/11/2015
00:00:45

Đừng đùa với trọng tài Boxing

299 lượt xem
14/11/2015
00:00:48

Trọng tài "đấm chết" cả hai võ sỹ hỗn láo

286 lượt xem
14/11/2015
00:00:00

Top 20 bàn thắng khủng khiếp của Ronaldo

320 lượt xem
28/10/2015
00:00:00

TOP những bàn thắng từ khoảng cách siêu xa

308 lượt xem
28/10/2015
00:00:00

BOXING KNOCKOUT AFTER FIGHT!! NO GLOVES !!

303 lượt xem
28/10/2015
00:02:56

Môn bóng đánh nhau

411 lượt xem
28/06/2015
00:52:39
Copyright 2012 © locnha.vn

Hướng dẫn sử dụng từ khóa tìm kiếm trên lưới

Các từ khóa được dùng:*;!;<;<=;>;>=;=
  1. *:thay cho một chuỗi bất kỳ, dùng dấu * đặt trước/sau chuỗi cần tìm
    ví dụ: ta có 2 chuỗi xabc và yabc, ta nhập chuỗi tìm kiếm *abc sẽ tìm được cã 2 chuỗi trên.
  2. !:dấu phủ định, dùng dấu ! đặt ở đầu chuỗi tìm kiếm để tìm những chuỗi không có chuỗi đang tìm.
  3. <:dấu nhỏ hơn, dùng dấu < đặt ở đầu chuỗi để tìm giá trị nhỏ hơn giá trị đang tìm (sử tìm kiếm kiểu dạng số:Giá,số lượng...).
  4. <=:dấu nhỏ hoặc bằng, tìm giá trị nhỏ hoặc bằng giá trị đang tìm
  5. >:dấu lớn hơn, tìm giá trị lớn hơn giá trị đang tìm.
  6. >=:dấu lớn hoặc bằng, tìm giá trị lớn hoặc bằng giá trị đang tìm.
  7. =:dấu bằng, tìm giá trị bằng với giá trị đang tìm.